[RN105] Jak wygląda upadłość konsumencka w Polsce? Gość: Marcin Kopacz

2020-01-10T14:08:34+01:00

Upadłość konsumencka owiana jest pewnego rodzaju tajemnicą w naszym kraju. Do niedawna była tak trudna do przejścia, że właściwie mało kto rozważał takie rozwiązanie na swoje kłopoty finansowe. Dzisiaj przepisy stały się bardziej liberalne i coraz mocniej dostępne dla konsumentów. Zauważalny jest znaczny wzrost liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich. Takie rozwiązanie posiada wymierne korzyści dla wielu [...]